Vogelvlucht over in Brussel genoteerde goudmijnaandelen

Zo arriveren we tenslotte bij de goudmijnen zelf. Uit het gesprek met José Vanslambrouck en de aanbevelingen die in Succesvol Beleggen verschenen is duidelijk waar zijn voorkeur naar uitgaat. In deze faze liggen de mooiste kansen bij de goudmijnaandelen die dicht of vrij dicht tegen kostprijs draaien. We kijken even na waarom aan de hand van drie verschillende "kwaliteiten' uit de sektor, Freegold, Driefontein en Harmony. Op de Brusselse beurs zijn naast de reeds genoemde aandelen van de grotere industriële groepen, die in mindere of meerdere mate met goudmijnen te maken hebben, nog een aantal andere aandelen te vinden. We bekijken ook die even in vogelvlucht.