Volgens de normale wettelijke regels is software een immaterieel vast

actief dat lineair moet afgeschreven worden op minimum vijf jaar.Als de software is verkregen of tot stand gebracht om de overgang naar de euro te realiseren, mag hij volgens de normale fiscale regels en dus sneller afgeschreven worden.In boekjaar 2001 al extra personeelskosten boeken die noodzakelijk zullen zijn begin 2002 om de omwisseling van Belgische frank in euro te organiseren, mag niet.