Advertentie
Advertentie

@ Volgens een studie van het Amerikaanse consultingbureau McKinsey doe

n de e-commercesites het economisch gezien minder slecht dan de contentsites. Vooral de algemene nieuwssites hebben het kwaad omdat zij vaak hoge kosten hebben om hun site te onderhouden. De gemiddelde operationele winstmarge van e-commercesites is nog altijd negatief (-82%) maar dat is toch beter dan die van de contentsites (-210%). De winkelsites hebben de kosten per aangetrokken klant weten te verminderen en het aantal bezoekers dat het effectief tot klant schopt, is ook groter geworden (van 1,8% naar 5,6%). Van de on-lineverkopers realiseert 20 procent een courante winst. De meeste van die winstgevende sites zijn van grote, traditionele bedrijven. De contentsites gaan achteruit. De kosten per aangetrokken klant stijgen en het percentage terugkerende bezoekers daalt (van 51% naar 33%). Ook de inkomsten uit advertenties dalen. Volgens McKinsey overleven weinig contentsites als zij enkel rekenen op reclame-inkomsten. Zij moeten ook andere inkomstenbronnen, zoals transactie-inkomsten en verkoop van inhoud aanboren. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van de resultaten van ruim 200 on-linebedrijven in vier continenten. Vier van de onderzochte bedrijven zijn Belgisch. @ Slechts 26 procent van de Belgen heeft ooit al naar een baan gezocht via het internet. De meest bezochte websites in België zijn die van de VDAB, Vacature en Job@. Bij de internationale jobsites is Monster.com het populairst. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KU Leuven voerde in opdracht van Renaat Landuyt, de Vlaamse minister van Werkgelegenheid. Van deze groep surfende werkzoekenden zoekt 17 procent een of meer keer per week naar vacatures op websites van bedrijven. Specifieke jobsites worden meer bezocht: 30 procent doet dit minstens eenmaal per week. Volgens het HIVA-onderzoek zijn de werkzoekende internauten vooral mannen, hogeschoolden en jongeren. Totnogtoe blijven advertenties in de lokale pers het meest gebruikte zoekkanaal. Daarna volgen de nationale pers, de WIS-computer van de VDAB, tips van familie en vrienden en de uitzendkantoren. Het HIVA verklaart dit onder meer door de beperkte en ongelijke toegang van werkzoekenden tot het net. Meer dan de helft van de ondervraagde werkzoekenden (58%) had immers geen toegang tot het net (dus ook niet bij kennissen of in de bibliotheek). Vooral allochtonen en laaggeschoolden vallen uit de boot als het om toegang tot het net gaat.