Volgt Sabena Technics het sukses van Sabena Catering?

Nadat bewezen is dat de filializeringspolitiek van Sabena - met onder meer Sabena Catering Services - zijn vruchten heeft afgeworpen, worden nog vier nieuwe Sabena-filialen boven de doopvont gehouden: Sabena Technics, -Skyshops, -Building en -Leasing. Eerstgenoemde NV, die in feite de aktiviteiten overneemt van de huidige Technische Direktie, zal veruit de belangrijkste te worden.