Volker betaalt overname met aandelen

(tijd) - De Nederlandse groep Volker Stevin maakt bekend dat de overname van Mid-Mountain Contractors Inc., Seattle, betaald zal worden door middel van uitkering van stemgerechtigde aandelen van de vennootschap die dit jaar zijn ingekocht. Het bij de transaktie betrokken aantal aandelen is minder dan 5 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. De aktiviteiten van Mid-Mountain Contractors, gespecializeerd in de aanleg van pijpleidingen en distributieleidingen, sluiten goed aan bij die van Volker Stevin in deze regio, aldus nog het persbericht.