Volksbelang en privé-eigendom staan centraal in Peking

(tijd) - Het Chinese parlement sluit morgen zijn jaarlijkse zitting af met een pro forma stemming over de grondwetsherziening die privé- en staatseigendom gelijkstelt. De regering van premier Wen Jiabao belooft ook meer aandacht voor de belangen van het volk en een grotere transparantie. De boeren krijgen meer steun. Justitie en sociale zekerheid worden voort hervormd. De groei mag wat minder, maar er wordt niet geknoeid met de wisselkoers van de munt.