Advertentie
Advertentie

Volksbelang in Mechelen verbouwt

(tijd) - Het Volksbelang, een amalgaam van konstrukties, waarin de diensten van de kristelijke arbeidersbeweging in Mechelen gehuisvest zijn, krijgt een grondige opknapbeurt. Nadat eerst de financiële toestand van de NV Volksbelang werd gesaneerd, waarbij het café-restaurant en de feestzaal Volksbelang werden afgestoten, komt nu de infrastruktuur aan de beurt. Rond een open binnenplein zullen de verschillende diensten worden ondergebracht: het ACW in het huidige, verbouwde burelenblok, een nieuw ACV-gebouw, een nieuwbouw, gekoppeld aan verbouwingen voor de CM-diensten in de Begijnenstraat en een conciergewoning in het Hof van Santere. Het gebouw waarin momenteel de CM-diensten, Familiehulp en de vormingsorganizaties zijn ondergebracht, wordt afgestoten. De kostenraming komt op 182 miljoen fr.