Volksraadpleging EU-grondwet definitief afgevoerd

(tijd) - Er komt in ons land geen volksraadpleging over de Europese grondwet. De kamercommissie-Grondwetsherziening voerde het wetsvoorstel van VLD-kamerfractieleider RikDaems met een krappe meerderheid af. De VLD, de MR en het Vlaams Belang stemden voor. De PS, de sp.a, Spirit en CD&V stemden tegen.