Advertentie
Advertentie

Volksraadpleging in grondwet opgenomen

(belga) - De Kamer keurt vandaag twee grondwetswijzigingen goed waardoor gemeenten, provincies en gewesten volksraadplegingen kunnen organiseren. Het gaat om de artikels 41 en 39bis van de grondwet. De concrete uitwerking zal worden geregeld in uitvoeringswetten. De meerderheidspartijen én de Franstalige liberalen opteerden in elk geval voor een consultatieve, niet bindende, raadpleging. Het initiatief is een uitloper van het NPC-overleg rond kamervoorzitter Raymond Langendries.Het afgelopen jaar organiseerden verschillende gemeentebesturen al referenda. Dat gebeurde op basis van de wet-Vande Lanotte. Nu wordt de mogelijkheid referenda te organiseren ook ingeschreven in de grondwet en worden zij niet enkel in gemeenten maar ook in provincies en gewesten mogelijk.