Volksraadpleging Voeren onwettig

(tijd) - Goeverneur Vandermeulen van Limburg heeft gisteren het besluit van de gemeenteraad van Voeren om een volksraadpleging te organizeren, opnieuw vernietigd. De goeverneur had eerder reeds een gelijkaardig besluit vernietigd. De voorgestelde vragen over de tweetaligheid van de gemeente en de wenselijkheid van een bi-gewestelijk statuut, zijn strijdig met de gekoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken. Volgens minister Kelchtermans moet de volksraadpleging, indien ze inderdaad plaatsvindt, beschouwd worden als een louter privé-initiatief. Dat houdt in dat het gemeentepersoneel niet kan meewerken, dat de operatie niet mag plaatsvinden in gemeentegebouwen en dat de kosten volledig ten laste zijn van de privé-organizatoren.