Volksunie beschuldigt Walen van ongebreidelde wapenexport

BRUSSEL (tijd) - Volgens Volksunie-voorzitter Jaak Gabriëls zal het Waals ministerieel komitee voor uitvoervergunningen binnen de kortste keren voor meer dan 20 miljard frank aan uitvoervergunningen hebben goedgekeurd. Daarbij komt dat niet alleen uitvoervergunningen worden toegekend maar ook doorvoervergunningen, iets waar het komitee volgens het koninklijk besluit helemaal de bevoegdheid niet voor heeft. In regeringskringen wordt dit formeel ontkend.