Volksunie beslist unaniem confederale kaart te trekken

(tijd) - De Volksunie heeft na lange discussies over het communautaire standpunt van de partij de rangen gesloten. De beslissing ondubbelzinnig te pleiten voor een confederaal bestel werd unaniem genomen. Ook Hugo Schiltz, een van de architecten van de huidige federale staatsstructuur, schaart zich achter het tienpuntenplan voor een Vlaamse staatsvorming dat gisteren werd voorgesteld.Het partijbureau van de Volksunie heeft de beslissing om ondubbelzinnig te pleiten voor een confederaal model maandag unaniem goedgekeurd. De voorbije maanden is er wel hevig gediscussieerd over het gisteren voorgestelde 'tienpuntenplan voor een Vlaamse staatsvorming'. Onder meer Johan Sauwens drong er al lang op aan dat de VU klare wijn zou schenken over haar communautaire opvattingen. Als voormalig minister van de Vlaamse regering was het voor hem al lang duidelijk dat België 'geen meerwaarde meer te bieden had' en de Vlaamse politiek veeleer een blok aan het been is. Ook louter beleidsmatig gesproken, los van de politiek, blijkt volgens Sauwens dat het huidige staatsbestel niet functioneert. Maar anderen in de partij schrokken ervoor terug, vaak om electorale redenen, om eenduidig voor confederalisme te pleiten. Gisteren leken de violen de in ieder geval goed gestemd. Een wel zeer uitgebreide partijdelegatie was op de voorstelling van het tienpuntenplan aanwezig.