Volksunie blijft in koalitie op regionaal vlak

(tijd) - Het ontslag van de VU-ministers uit de nationale regering heeft geen weerslag op de samenstelling van de regeringskoalities op regionaal vlak. Ook al heeft de Volksunie op nationaal vlak de regeringsbanken geruild voor de oppositiezitjes, binnen de Vlaamse gemeenschap en het Brusselse gewest blijft de VU deel uitmaken van de meerderheidskoalitie. De positie van Vlaams minister Sauwens en Brussels staatssekretaris Anciaux is niet meteen bedreigd.