Volksunie kiest resoluut voor het confederalisme

(tijd) - De Volksunie heeft gisteren haar 'tienpuntenplan over de Vlaamse staatsvorming' aan de pers voorgesteld. Daarin ijvert de partij zonder meer voor een confederaal staatkundig verband, waarbij Vlaanderen en Wallonië als volledig onafhankelijke staten bepalen in welke aangelegenheden ze nog willen samenwerken.Volgens de partijtop van de Volksunie, die gisteren het tienpuntenplan toelichtte, heeft het federale België duidelijk gefaald. Op vrijwel alle maatschappelijke terreinen - werkgelegenheid, sociale zekerheid, mobiliteit, milieu - is het Belgische kader nog slechts een remmende factor voor de ontplooiing van Vlaanderen. 'De Belgische instellingen zijn synoniem geworden voor bekrompenheid, vriendjespolitiek en vasthouden aan oude belangen', stelde partijvoorzitter Bert Anciaux.