Volkswagen Brussel haalt rekordwinst in 1987

Het Brusselse filiaal van de Westduitse wagenfabrikant Volkswagen zag zijn nettowinst in 1987 toenemen tot 1,89 miljard fr. (1,6). Dit is een verhoging met 18,1% in vergelijking met het vorige jaar. Dank zij deze rekordwinst neemt de rendabiliteit van het eigen vermogen toe tot 41%. In 1986 bedroeg deze 35%.