Volkswagen scoort 124 procent meer winst

WOLFSBURG/HANNOVER (bloomberg/dpa) - Volkswagen, de grootste autofabrikant in Europa, heeft zijn boekjaar afgesloten met een nettowinst van 336 miljoen DM. Dat resultaat ligt 124 procent hoger dan de score uit 1994, toen de nettowinst beperkt bleef tot 150 miljoen. Besparingen verbeterden de resultaten van het autoconcern en nieuwe modellen ondersteunden de verkopen. Voor '96 wordt een verdere groei verwacht. In het catastrofejaar '93 incasseerde VW overigens een verlies van bijna twee miljard mark.De constructeur uit Wolfsburg denkt dit jaar nog iets meer auto's te verkopen en te produceren. De winst zou bijgevolg ook 'iets hoger' moeten uitvallen in '96.