Volledige resultaten NPM

(tijd) - De Nationale Portefeuille Maatschappij maakte haar gekonsolideerde resultaten bekend. Eerder maakte deze holding uit de invloedssfeer van Albert Frère haar eng-gekonsolideerde en maatschappelijke resultaten bekend. Voor de 'ruime' konsolidatie stijgt het resultaat per aandeel met 7 procent, terwijl het aantal aandelen in omloop met 14,5 procent steeg. De totale winst steeg tot 3,38 miljard frank. Per aandeel bedroeg de winst 133,70 frank tegenover 124,89 frank over 1993. Het lopend resultaat zakte per aandeel wel van 143,05 frank (over 1994) naar 127,84 frank per aandeel over 1994. Maar over 1993 was het kapitaalresultaat negatief voor 18,16 frank, terwijl er een positief resultaat van 5,86 frank per aandeel was over 1994. Het brutodividend bedraagt 98 frank.