'Volledige tweetaligheid ook voor privé-bedrijven'

(tijd) - Niet alleen de overheid, ook privé-bedrijven moeten in hun contact met de Brusselse bevolking, zoals op reclameborden en in folders en advertenties, een volledige tweetaligheid respecteren. Dat stellen CVP en SP in hun elf-puntenprogramma over het Brusselbeleid van de Vlaamse regering, dat gisteren onder de vorm van een motie van aanbeveling in het Vlaams Parlement werd neergelegd.Nadat minister-president Van den Brande enige tijd geleden het neologisme 'kennisweerbaarheid' uit zijn mouw schudde, heeft de Brusselse CVP'er Walter Vandenbossche gisteren de nieuwe term taalweerbaarheid gelanceerd.. Het is het sleutelwoord van het nieuwe elf-puntenprogramma voor een doeltreffend Brusselbeleid dat Vandenbossche samen met zijn SP-collega Michiel Vandenbussche heeft opgesteld. Het programma werd gisteren tijdens een debat over de beleidsbrief van minister voor Brusselse Aangelegenheden Anne van Asbroeck, als motie van aanbeveling neergelegd in het Vlaamse Parlement. De VLD'er Leo Goovaerts stelde zich in de principes van het programma te kunnen terugvinden. Verwacht wordt dat de motie de eerste week van juni zonder problemen zal worden goedgekeurd.