Advertentie
Advertentie

Volledige werkgelegenheid komt op EU-agenda

(tijd) - Vier ministers van Arbeid en Sociale Zaken uit drie EU-lidstaten legden gisteren gemeenschappelijke voorstellen voor een meer solidair Europa voor. Zij vragen dat de Unie streeft naar volledige tewerkstelling en naar becijferde en vergelijkbare doelstellingen inzake sociale bescherming en kwaliteit van de arbeid. Een sociaal Europa is de beste garantie tegen uiterst rechts, zeggen de vier socialistische ministers.