Voltooiing Sigmaplan vergt 30 miljard frank

(belga) - De verdere realisatie van het Sigmaplan, dat het Zeescheldebekken moet beveiligen tegen stormvloeden uit de Noordzee, zal nog ruim 30 miljard frank vergen. Het grootste deel daarvan, goed 20 miljard frank, is bestemd voor de bouw van de nog steeds omstreden stormvloedkering op de Schelde ter hoogte van Oosterweel, stroomafwaarts de rede van Antwerpen. Dat is donderdag in Antwerpen gezegd door vertegenwoordigers van de afdeling Zeeschelde van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.Het Sigmaplan dateert van februari 1977, iets meer dan een jaar na de rampzalige stormvloed die op 3 januari 1976 Ruisbroek blank zette.