Volumegroei stuwt halfjaarwinst ICI 40 procent hoger

(tijd) - Het Britse chemieconcern ICI heeft de courante winst over het eerste halfjaar met 40 procent zien toenemen tot 234 miljoen Britse pond, terwijl de gekonsolideerde omzet met 7,5 procent steeg tot 4,466 miljard pond. De courante winst per aandeel steeg met 34 procent tot 17 pence per aandeel. Het bedrijf schrijft de sterke verbetering van de rendabiliteit toe aan de betere ekonomische toestand en aan de resultaten van de herstrukturering. De vooruitgang is vooral uitgesproken in de bulkchemicaliën en de polymeren. Het chemiebedrijf keert een interimdividend uit van 10,5 pence. Volgens ICI-voorzitter Denis Henderson is de verbetering van de rendabiliteit het gevolg van 'een sterke stijging van de verkopen die kon rekenen op de produktie van nieuwe produktie-eenheden. Het algemene prijspeil lag op hetzelfde niveau als gedurende de eerste helft van 1993'. Het chemieconcern ziet een lichte verbetering in Europa, een groeiende vraag in Noord-Amerika en een sterke groei in de meeste Aziatische landen. Toch zijn er ook schaduwzijden. 'De prijzen voor grondstoffen stijgen en de konkurrentie op de markt blijft zeer intens', waarschuwt Henderson. De omzetstijging is vooral het resultaat van grotere volumes (+ 6%) en van een vergroting van het klantenbestand (+3%). De prijzen bleven stabiel, terwijl schommelingen in de wisselkoersen de omzetgroei tot 7,5 procent terugbracht. De nettowinst over het halfjaar komt uit op 126 miljoen pond, vergeleken met een omgerekende 94 miljoen pond tijdens het eerste halfjaar van 1993.