Volvo Car Sint-Truiden in het rood

(tijd) - De groep Volvo Car Sint-Truiden (VCST) heeft in 1991 een verlies geleden van 991 miljoen frank, zo zegt gedelegeerd bestuurder Ludwig Van Kauter in Belang van Limburg . Het zware verlies zou het gevolg zijn van eenmalige, uitzonderlijke lasten: ontwikkelingskosten bij de overname door de Nederlandse groep Begemann (500 miljoen); risicodekking voor minderproduktie (400 miljoen) en een provisie van 200 miljoen frank voor sociale lasten.