Advertentie
Advertentie

"Volwaardig statuut voor hoofdstedelijk gewest'

Formateur Dehaene noemt zijn voorstel over Brussel de basis van een "volwaardig statuut van hoofdstedelijk gewest' met "vereenvoudigde, efficiënte en doorzichtige strukturen, waarin de gelijkwaardige betrokkenheid van beide gemeenschappen in het beleid wordt verzekerd'. Er komt een "Brusselse hoofdstedelijke raad' en een "Brusselse hoofdstedelijke executieve'. Naast de gewestbevoegdheden, oefenen zij ook de bevoegdheden uit van de organen van de agglomeratie en, indien de provincie Brabant wordt gesplitst, ook deze van de provincie. De executieve zal ook het administratief toezicht uitoefenen op alle gemeenten van het tweetalig gebied Brussel.