Advertentie
Advertentie

Volwassenenonderwijs leidt naar volwaardig diploma

(tijd) - Volwassen Vlamingen die om een of andere reden geen diploma van het secundair onderwijs behaalden, kunnen dat binnen afzienbare tijd alsnog doen via het onderwijs voor sociale promotie (OSP). Die, volgens minister Eddy Baldewijns, 'historische vernieuwing' is een van de bepalingen in het ontwerpdecreet over de vernieuwing en modernisering van het 'avondonderwijs', dat de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement donderdag goedkeurde. CVP en SP stemden voor; de andere partijen onthielden zich.Het ontwerpdecreet werd eind december bij het Vlaams Parlement ingediend door Baldewijns, maar is eigenlijk geschreven toen Luc van den Bossche nog de onderwijsportefeuille beheerde.