Voogdij (niet) aangetast

(tijd) - Zowel premier Dehaene als VU-voorzitter Anciaux hebben dinsdag gereageerd op ons artikel over het gepruts in het Sint-Michielsakkoord aan de voogdij van het Vlaamse gewest over de faciliteitengemeenten. Volgens premier Dehaene blijft de voogdij onverkort gelden omdat de Vaste Kommissie kan optreden "in de plaats van' de gemeenten. Dat moet letterlijk worden verstaan zodat de voogdij voluit blijft spelen, aldus Dehaene. VU-voorzitter Bert Anciaux is op het vlak van het administratief toezicht minder zeker over het volledig behoud van de bevoegdheid maar hij stelt daartegenover dat de voogdij van het gewest over de faciliteitengemeenten in Vlaams-Brabant ook is uitgebreid in het Sint-Michielsakkoord.