Voor 24,6 miljard beslissingen van konklaaf in '92 onuitgevoerd

(tijd) - In de regeringstop cirkuleert een nota van Begroting waaruit blijkt dat bij uitvoering van de begroting '92 voor 24,6 miljard fr. aan konklaafmaatregelen niet werden uitgevoerd of "niet uitvoerbaar' waren. Uitgedrukt in franken komt het grootste effekt van de cel "financiën', die o.m. voorziene verschuivingen van schuldaflossingen afremde om van de dalende korte rente te profiteren. Het grootste aantal niet uitgevoerde maatregelen zit in de sociale cel.