Voor 4.600 miljard internationale fusies en overnames in één jaar tijd

(tijd) - In de periode van juli 1988 tot en met juni 1989 werden wereldwijd niet minder dan 2.675 internationale aankooptransakties van ondernemingen door middel van fusie of overneming geregistreerd. Dat is het grootste aantal sinds KPMG startte met de registratie van internationale fusie- en overname-operaties. Al die transakties waren goed voor een totaal bedrag van 115,3 miljard dollar of ruim 4.600 miljard B.fr.