VOOR ARTIKEL OPENBAAR VERVOER

Kostprijs per kilometer van bus en trameenheid(cijfers 1986) Bus Tram MIVB 137,75 198,72 MIVA 111,12 145 MIVG 84 145 >gekoesterd worden, hebben gewonnen. Hoe dan ook, het kommunisme zoals het decennia lang op amper 1.000 kilometer van hier toegepast werd, heeft in het omwentelingsjaar 1989 het onderspit gedolven.