Voor de leraars is dit een ramp

(tijd) - Arthur Cools (55), directeur van de vrije basisschool in Niel, wilde op 1 januari 2002 stoppen in het onderwijs en gebruikmaken van de TBS-uitstapregeling. Als minister Vanderpoorten haar zin krijgt, kan hij dat niet meer. Voor mij is dit een ramp. Ik had vorig jaar al kunnen stoppen, maar ik heb het niet gedaan. Nu kan ik niet meer. Arthur Cools wordt 56 in november. Ik wilde eruit stappen omdat ik het moe was. Ik heb 26 jaar als directeur gewerkt en tien jaar als lesgever. Dat kruipt niet in de koude kleren. Ik vond dan ook dat het tijd werd om de fakkel door te geven aan jongere mensen. Ook omdat ik nog een paar jaar wil genieten van het leven.De reacties van het personeel van de Nielse basisschool varieerden gisteren van ongeloof tot kwaadheid toen ze hoorden wat de minister van plan was. Veel leraars hebben me aangesproken vandaag. Niemand gelooft dat de minister die maatregel zomaar wil doordrukken.We hadden gehoopt op een jaartje rust na al het tumult van de voorbije jaren. Volgens Arthur Cools zal de beslissing van de regering net het omgekeerde effect hebben van wat ze beoogt. Mensen die er op 55 uitstappen, doen dat omdat ze het moe zijn. U mag het financieel verlies dat wij lijden door er vroegtijdig mee te stoppen trouwens niet onderschatten. Mensen die er op rekenden nu uit het onderwijs te stappen, willen nooit werken tot 58. Veel mensen zullen ziek worden, ofwel omdat ze echt opgebrand zijn ofwel omdat ze het niet meer zien zitten om te werken. Dat zal de staat ook heel veel geld kosten. ME