Voor een bedrijvencentrum wordt tot maximaal 250.

000 euro subsidie verleend. Voor een multifunctioneel gebouw en een innovatie- en incubatiecentrum kan tot 500.000 euro subsidie worden toegekend. Voor de bedrijventerreinen kan de subsidie variëren tussen 25 procent en 80 procent. Voor gesubsidieerde bedrijventerreinen moet een inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheersplan worden opgesteld.