Voor een Karolinger telt in de eerste plaats Charleroi

De economie in en om Charleroi is er niet zo erg aan toe als in Borinage-Centre, maar de Karolingische subregio trekt evenmin veel investeerders aan. Is zij nog te berucht om haar woelige sociale verhoudingen? Verantwoordelijken van vakbond, pers en bedrijfsleven vinden die slechte reputatie zeer onterecht. Ze willen wat aan het Karolingische imago doen. Hier wordt samengewerkt, al was het vanuit subregionaal eigenbelang. Maar uit de assen van de Henegouwse versplintering kan een Waalse sfinx oprijzen.CHARLEROI HEEFT nog een belangrijk industrieel weefsel, al heeft het rake klappen gekregen. In de metallurgie, waarvoor Mirello Bottin als socialistisch vakbondsman verantwoordelijk is, stuikte het aantal arbeidsplaatsen in 20 jaar ineen, van 20.000 naar zowat 5.000 eenheden. Het blijft een voorname pijler van de Karolingische economie, maar hij is kwetsbaar. 'Iedereen kan de lange produkten maken die wij fabriceren,' aldus de plaatselijke FGTB-leider. 'De verwerking ervan werd hier nooit uitgebouwd, die gebeurt in Frankrijk. Wij zijn dus afhankelijk en kunnen weinig meerwaarde bieden. We maken geen hoogwaardig produkt. In de toekomst kan deze industrie hier volledig verdwijnen.'