Advertentie
Advertentie

Voor een nieuw Ierland

DUBLIN (reuter) - De Ierse regering heeft een grootscheeps programma ter stimulering van de ekonomie opgezet. De bedoeling is de kloof tussen Ierland en de andere EG-landen te dichten. In totaal wordt er voor ruim 1.000 miljard frank geïnvesteerd, waarvan 400 miljard afkomstig is van de EG, 200 van de Ierse regering en de rest van het bedrijfsleven. Hoofddoel is het scheppen van zo'n 20.000 nieuwe banen.