Voor een vennootschap gaat een fiscaalvriendelijke belegging meestal n

iet samen met risicospreiding.De DBI-beleggingsvennootschap had dit euvel moeten verhelpen.Meerwaarden op aandelen ervan zouden vrijgesteld zijn, ontvangen dividenden zouden kunnen genieten van DBI-aftrek.De wettelijke regeling blijkt in de praktijk echter totaal onwerkbaar te zijn.