"Voor Generale moet beste manager worden gezocht'

PARIJS.- Renaud de la Genière, voorzitter van Suez, arriveert vandaag te Brussel. Hij wil er proberen de twijfels weg te nemen die ondermeer in de politieke wereld blijven bestaan nopens de plannen van de Franse groep met de Generale. Hier volgen enkele vermeldenswaardige uitspraken die tijdens de talrijke gesprekken tussen de Belgische pers en verantwoordelijken van Suez werden opgetekend.