Voor Gerling Consult is milieu deel van totaal risico

GENT (tijd) - "Het milieu is een onderdeel van het geheel aan risico's die een bedrijf loopt. Meestal zijn een aantal van die risico's, zoals veiligheid, brand en gezondheid, sterk milieugebonden. Onze firma gaat bij de audit van een bedrijf dan ook uit van een totale risico-analyse'. Dit stellen Jan Smits en Eric Deprez, commercieel verantwoordelijken van het twee jaar oude consultingbureau Gerling Consult. Gerling Consult tracht telkens een totale risico-matrix op te stellen. Hoewel de audit als aparte service geleverd wordt, koppelt Gerling hieraan ook de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering. Daarbij hanteert het een auditpatroon of model dat ook in alle andere Europese landen wordt gehanteerd. Dit is interessant voor multinationals die hun dochtermaatschappijen laten onderzoeken op milieu- en veiligheidskwaliteiten en daarbij gemeenschappelijke criteria wensen te hanteren.