Voor institutionelen worden aandelen opnieuw aantrekkelijker

(tijd) - Op basis van zijn beursmodel is Luk Van Hecke optimistisch over beleggingen in aandelen. Institutionelen kunnen zijns inziens nu al geleidelijk nieuwe posities in aandelen opbouwen. Ze doen er hierbij wel best aan hun portefeuille af te dekken op de optiemarkt. In het licht van de Golfkrisis blijft het oorlogsrisico immers bestaan. Van Hecke: "Afdekken kan nooit kwaad. Wie kan bijvoorbeeld het risico inschatten van een grote aardbeving in Tokio?'