Voor Jacques Santer kan Benelux model staan voor Europa

"Het bereiken van een interne markt vergt niet als noodzakelijke, voorafgaande voorwaarde, dat verschillen in belastingen weggewerkt moeten worden.' Deze ongetwijfeld kontroversiële stelling verdedigt de Luxemburgse premier Jacques Santer in een uitvoerig gesprek met deze krant. Santer ziet eenvormige indirekte belastingen niet zitten en wijst al even beslist een veralgemeende invoering van de roerende voorheffing af. Laat onze Benelux de eenmakers van Europa tot voorbeeld strekken, zegt Santer.