Voor La Herseautoise was 1993 katastrofaal

(tijd) - Even hebben we gespeeld met de ontwikkeling van een rampenscenario, maar dat hebben we nog net kunnen vermijden, zegt Luc Coorevits, gedelegeerd bestuurder van het beursgenoteerde textielbedrijf La Herseautoise tegenover de algemene vergadering. Voor zijn bedrijf was het voorbije jaar een ware katastrofe. Het boekjaar zelf werd afgesloten met een cash drain van 10,5 miljoen frank.Met name de eerste helft van 1993 drukte zwaar op het bedrijf. Tijdens dat eerste halfjaar stonden vooral de marges onder druk. In het tweede halfjaar viel de vraag terug. Tijdens het eerste halfjaar haalde het bedrijf een gemiddelde maandelijkse omzet van 37 miljoen, in de tweede helft van 1993 viel dit getal terug tot 26 miljoen. In 1992 bedroeg de gemiddelde maandelijkse verkoop nog 42 miljoen frank.