Voor nieuwe noden bestaan ook oude oplossingen

(tijd) - Velen zien in de 'nieuwe noden' een oplossing voor de werkloosheid. Doordat meer vrouwen buitenshuis werken, doordat mensen langer leven, doordat mensen beter willen leven, ontstaan gaten in de markt. Er is (meer) nood aan gezinshulp, thuisverpleging, rekreatie, zorg voor leefmilieu, veiligheid, opvang van kinderen of ouderen, palliatieve zorg. De vorige federale regering zocht een oplossing in de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen PWA's. Anderen pleiten voor dienstenchecks. Schieten de markt en de overheid dan te kort? 'Nieuwe noden' is een vaag begrip maar daarom niet minder reël. Loop maar eens langs de rekken van je supermarkt. Het aanbod aan kant-en-klaar-maaltijden is indrukwekkend. Hun omzet is de voorbije tien, vijftien jaar verdubbeld, weet de distributiefederatie Fedis. In een voedingsmarkt die stagneert, stijgt de omzet van diepvriesmaaltijden in volume met vijf procent per jaar. Exacte cijfers zijn er niet of nauwelijks. Maar wie de ogen opent, ziet dat restaurants en thuisbestellers van pizza's of meer exotisch eten gouden zaken doen.