Advertentie
Advertentie

Voor petroleumfederatie blijft CO2-taks niet te verteren

BRUSSEL (tijd) - De Petroleumfederatie verzet zich tegen alle pogingen zowel op nationaal als op Europees vlak om de sektor nog zwaarder te belasten dan nu al het geval is. Voor voorzitter Georges De Graeve is de limiet al bereikt nu de grondstof bij het tanken aan de pomp nog amper 10 procent is van de totale prijs. De federatie verzet zich krachtig om daar nogmaals een CO2-taks bovenop in te stellen vanuit Europa en dit op initiatief van België.'De oliesektor gaat nu door een diep dal met de zeer lage olieprijzen en door de raffinagemarges, die zo goed als een historisch dieptepunt bereiken, zodat er van enig rendement weinig sprake is', aldus De Graeve. De sektor heeft al zware inspanningen gedaan om de druk op het leefmilieu te verlagen en kan een extra nieuwe belasting op dit ogenblik missen als kiespijn, zo stelt hij.