Voor wie door de bomen het Brusselse bos niet meer ziet

(tijd) - Brussel is sinds jaar en dag een communautair kruitvat. Om tot een vreedzame coëxistentie tussen Nederlands- en Franstaligen te komen, werd een ingewikkelde structuur op poten gezet. Voorstanders hebben het over het Brussels pacificatiemodel, tegenstanders spreken over het Brussels imbroglio. Feit is alvast dat, ingewijden buiten beschouwing gelaten, weinigen door de bomen het Brussels bos nog zien.Het Brussels parlement telt 75 rechtstreeks verkozen leden. Het stemt over voorstellen en ontwerpen van ordonnantie en niet, zoals de andere deelstaatparlementen, over voorstellen en ontwerpen van decreet. Het onderscheid ordonnantie-decreet is juridische muggenzifterij, maar moet duidelijk maken dat Brussels 'slechts' een 'hoofdstedelijk' gewest is.