Voorafbetalingen: een perfect onzichtbare extra belasting

Sinds tientallen jaren ijveren beroepsorganisaties voor ondernemingen en de eerstelijnsconsulenten vruchteloos voor de afschaffing van het Belgische regime van de voorafbetalingen. Zonder enig resultaat. De hoofdoorzaak is er een van budgettaire aard: de voorafbetalingen zijn een ideale onzichtbare belasting, een bron van inkomsten voor de schatkist namelijk zonder dat de belastingplichtige dit als dusdanig aanvoelt. Een tweede reden is eigen aan de Belgische sociale en fiscale wetgeving: de zoektocht van de machtsgroepen in België naar rechtsonzekerheid ten nadele van het bedrijfsleven.