Voorafbetalingen

De onmogelijkheid om de juiste betalingen te plannen en de zware sanctionering zowel bij te hoge als bij ontoereikende voorafbetaling kan niet genoeg aangeklaagd worden. Het is immers onmogelijk een korrekte berekening te doen op het ogenblik dat enerzijds de omzet en de kosten en anderzijds het fiskale regime nog onvoldoende gekend zijn. Bovendien zorgt de complexiteit van het fiskale regime ervoor dat berekeningen zeer moeilijk of bijna uitgesloten zijn.