Advertentie
Advertentie

Voorafgaande akkoorden

(van onze medewerker) Voor de belastingplichtigen is het nu mogelijk om in welbepaalde gevallen een voorafgaand akkoord te vragen in fiskale aangelegenheden aan de bevoegde kommissie om naderhand onaangename fiskale gevolgen te vermijden. Vele belastingplichtigen menen dat men alle nijpende problemen kan voorleggen voor akkoord.