Vooral België en Frankrijk hebben klappen gekregen

(tijd) - Enkele grafieken vertellen dikwijls meer dan een hele uiteenzetting. We bekeken even hoe een aantal voor ons belangrijke markten de afgelopen drie jaar presteerden. Eén ding valt daarbij al onmiddellijk op. Het keren van de trend in de loop van de lentemaanden van 1994 heeft vooral in België en Frankrijk diepe sporen getrokken. De Nederlandse, Duitse en Britse beurzen kregen het ook wel te verduren, maar vanaf de herfstmaanden van vorig jaar heeft zich dat grotendeels in een zijdelingse trend doorgedrukt. Wall Street lijkt in deze vergelijking van de marktprofielen een buitenbeentje. De aanzet van de verstrakking van de monetaire politiek in de VS in februari van vorig jaar gaf een korte, droge slag aan het marktgemiddelde, maar nog voor men in de zomermaanden belandde was een flink deel daarvan al opnieuw opgehaald. Sinds kort is de trend zelfs weer duidelijk naar boven toe omgeslagen. Dat dit allemaal gebeurt bij een voortdurend dalende dollar kan voor de buitenlanders dan wel een probleem zijn; voor de Amerikaanse beleggers zelf maakt dat natuurlijk niet veel uit.