Vooral de bouw trok het gemiddelde zeer sterk op

Tijdens de eerste helft dit jaar is de industriële produktie in België met 5,1 procent gestegen tegenover de eerste helft van 1987, gerekend per werkdag. Bruto was de toename nog iets groter met +6,7 procent. De trend van toenemende produktie zette zich immers ook nog in de maand juni door. Indien de bouw uit die cijfers wordt gehaald, dan valt de toename heel wat geringer uit. Per werkdag steeg de industriële produktie dan met 2,2 procent. Kortom, de bouw heeft het gemiddelde zeer sterk opgetrokken.