Vooral grote ondernemingen doen een beroep op leasing

De cijfers van de grote bedrijven hebben betrekking op 13.564 ondernemingen die voor het boekjaar 1991 een volledig jaarrekeningschema indienden bij de Nationale Bank. Een volledig schema is verplicht voor alle vennootschappen die ten minste honderd mensen in dienst hebben of beantwoorden aan twee van de volgend criteria: meer dan vijftig personeelslden, omzet hoger dan 180 miljoen fr. of balanstotaal hoger dan 85 miljoen fr. Voor de KMO's is rekening gehouden met de cijfers van 124.129 vennootschappen.