Vooral in buurtdiensten kansen voor oudere werklozen

BRUSSEL (tijd) - Ouderdom hoeft geen handicap te zijn op de arbeidsmarkt. Voor diverse taken is het een troef. Dat zegt de Koning Boudewijnstichting. Die ziet kansen in de buurtdiensten. Om de bedrijven te sensibiliseren, wordt binnenkort een studiedag gehouden.De feiten zijn al langer bekend: eenmaal de 45 jaar voorbij, daalt de arbeidsmarktparticipatie van de Belgen snel. Er zijn 50.000 werklozen tussen 45 en 50 jaar. De participatie van mannen tussen 50 en 64 daalde van 78 procent in 1970 naar 49 procent in 1990. Bij vrouwen was er een stabilisatie rond 17 procent. Bij de oudere werklozen vind je veel laaggeschoolden en veel langdurig werklozen.