Vooral informatieve en educatieve opdracht

Bedrijven uit beeldverwerkingstechnologie richten BELAIIM op DIEGEM (tijd) - Het papierloze kantoor is een droom die misschien wel nooit echt werkelijkheid zal worden, maar dat sluit niet uit dat er steeds naar gestreefd wordt. De opkomende beeldverwerkingstechnologie opent wat dit betreft totaal nieuwe perspektieven, alleen bestaan er nogal wat misverstanden rond de mogelijkheden en het gebruik van deze technologie. Om dat te verhelpen is nu BELAIIM opgericht, een onafhankelijke vereniging van fabrikanten, gebruikers, advizeurs, enz. Van computers is men over de jaren steeds vaker gaan beweren dat zij eindelijk de oplossing zouden brengen voor de papierberg waarmee de meeste ondernemingen worstelen. Toch blijkt die oplossing keer op keer verder in de tijd verschoven te worden, want het papierloze kantoor is nog steeds een volslagen utopie. De opkomst van een echte beeldverwerkingstechnologie op basis van o.m. optische schijven lijkt nu plots zoveel beloften in te houden, dat er de meest onzinnige verwachtingen rond gegroeid zijn. Voor een leek, en dat zijn toch nagenoeg alle bedrijven op dit vlak, komt het er dan niet alleen op aan de juiste oplossing te kiezen, maar bovendien ook hoe hij deze oplossing in zijn bestaande kantoor- of produktie-omgeving kan inpassen. Vooral dit laatste is vaak een bijzonder lastige en complexe klus omdat elke bestaande papieren dokumentenstroom in de loop der jaren zijn eigen uitzonderlijke kenmerken en werkmetoden heeft gecreëerd. Dat is dan ook de reden waarom in de Verenigde Staten de Association for Information and Image Management, kortweg AIIM, ontstaan is, een vereniging die precies de gebruikers wil informeren en bijstaan en ook hun noden naar de fabrikanten wil overbrengen.