Vooral Westen is begeesterd door rijke biodiversiteit van tropisch woud

LONGHOUSE HILTON (tijd) - 'De rijke landen overdrijven wanneer ze stellen dat tropische wouden de long van de wereld zijn en een permanente dam betekenen tegen het broeikaseffekt. Zelfs wanneer alle tropische wouden gekapt worden, zal het gehalte aan koolstofdioxide in de lucht maximaal met twintig procent verhogen. Sinds de industriële revolutie is dat CO2-gehalte al met meer dan vijftig procent toegenomen en de wereld heeft dat overleefd. De tropische wouden zijn op de eerste plaats van een enorm belang voor de landen waar ze gelegen zijn als een permanente bron van grondstoffen en als een stabilizator van het daar heersende mikroklimaat.' Dit op zijn minst bijzonder kontroversiële standpunt is afkomstig van professor Eberhard Brünig, die aan de universiteit van Hamburg bosbouw doceert en al jaren raadgever inzake bosbouw van de Maleisische regering. Brünig houdt niet van de 'eco-romantiek' rond het tropisch woud en heeft ook over biodiversiteit aparte ideeën.